دانش فنی

خب دوستان وسروران عزیزم در این بخش قصد داریم به شناخت کامل رله دوبل  بپردازیم.
رله دوبل توسط یک کانکتور 12 الی 15پایه به دسته سیم اصلی متصل میشود.

پایه های 2و8و11و15 همیشه ولتاژ12 ولت را دارند.
پایه 14 موقع سوییچ باز بودن برق 12 ولت دارد.
از پایه 4 رله دوبل برق انژکتورها از پایه 5 برق کوئل دوبل و از پایه 6 برق گرم کن دریچه گاز از پایه 13 برق پمپ بنزین واز پایه 9 برق شیر برقی کنیستر تامین میشود.

از پایه 10 در حالت سوییچ بسته واز پایه 1 در حالت سوییچ باز و موتور روشن برق به ECU ارسال میشود.

عملکرد رله دوبل دارای سه مرحله است:
1-مرحله سوییچ بسته:
در این حالت یک ولتاژ12 ولت از پایه 10 رله دوبل برای نگهداری اطلاعات موجود در حافظهECU به واحد کنترل الکترونیکی ارسال میکند.

2-مرحله سویچ باز:
در این حالتECU به مدت 2 تا 3 ثانیه برای اجزا زیر ولتاژ 12 ولت ارسال میکند:
ECU-1
2-پمپ بنزین
3-انژکتورها
4-کوئل دوبل
5-شیر برقی کنیستر
6-المنت گرم کن دریچه گاز
7-المنت گرم کن سنسور اکسیژن

3-مرحله موتور روشن:
در این حالت رله دوبل به طور دائم به اجزا سیستم انژکتوری که در بالا ذکر شد و سنسور سرعت خودرو هنگامیکه خودرو روشن میشود ولتاژ 12 ولت ارسال میکند.
/ 0 نظر / 25 بازدید